Описание

Надгробен паметник от мрамор „Модел 611“