Описание

Надгробен паметник сърце от мрамор Модел 647